It's A Way Of Life


Real country people in their prime,
Livin' in New South on Queensland time
He's a stockman, likes raisin' sheep,
Likes raisin' children, don't get much sleep
On the shady big verandah, with his hardworking wife,
Three young sidekicks,
It's a way of life

Some years they make it, some years they don't
Sometimes the creek flows, sometimes it won't
Sometimes he's mean, he's got a gun
When the ewes are lambing he's got pigs on the run
Out in the lignum, on the water course
You could lose a pig dog, you could lose a horse

Think you oughta know the channel's coming through
Wipin' out the bushland and the kangaroo
Greedy men with water rights to neutralise the land
When's it gonna stop I just don't understand
With cotton in their ears and dollars in their eyes
Their banker grins and our country dies

They love the bush, they grow the wool
They respect the land and it's beautiful
Blue Bonnets, Leatherheads and Red-Back Wrens
Bower Birds, Ring Necks and Water Hens
Red Wings and Red Tailed Black Cockatoos Think of all the rainbows we could lose

Real country people in their prime
Livin' in New South on Queensland time
He's a stockman likes raisin' sheep,
Likes raisin' children, don't get much sleep
On the shady big verandah with his hard workin' wife
Three young side kicks,
It's a way of lifeCaptcha
Piosenkę John Williamson It's A Way Of Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It's A Way Of Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It's A Way Of Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Williamson It's A Way Of Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.