You And My Guitar


This guitar only sings the way I play it
It's a part of me just like another arm
It started out as a little ukulele
When I was just a boy on the farm

My fingers were too lazy for piano
But I could hold a tune pretty good
And I couldn't sing a song with a trombone
So I taught myself to play this piece of wood

But I know you are stayin' beside me
True lovers, we both feel the pain
And I'd throw this old box on the fire
Before I'd ever lose you again

Well you never did like this old guitar, did you darlin'
'Cause the guitar takes your man away from you
Monday I'll write a song for you darlin'
That'll be the very best that I can do

Will it be a song about a wild wind
Will the thunder clap and flashes of blue
Or will it be a song about an angel
It'll never be as beautiful as you

But I know you are stayin' beside me
True lovers, we both feel the pain
And I'd throw this old box on the fire
Before I'd ever lose you again

This guitar only sings the way I play it
It's a part of me just like another arm
It started out as a little ukulele
When I was just a boy on the farm

But now I am a man with a woman
The words I wanna sing won't come through
No matter where this guitar's gonna take us
It'll never be as beautiful as youCaptcha
Piosenkę John Williamson You And My Guitar przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You And My Guitar, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You And My Guitar. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Williamson You And My Guitar w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.