Fly Me To The Moon


Fly me to the moon
And let me play among the stars
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars
In other words hold my hand
In other words darling kiss me
Fill my life with song
And let me sing forevermore
You are all I hope for
All I worship and adore
In other words please be true
In other words I love you

Repeat 2nd verse, then repeat 1st verseCaptcha
Piosenkę Johnny Mathis Fly Me To The Moon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fly Me To The Moon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fly Me To The Moon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Johnny Mathis Fly Me To The Moon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.