Starbright


Starbright, I have made a wish upon you
Now my heart is counting on you
Wont you grant my wish tonight

Starbright, wont you glow with all your splendor
Wont you make her heart surrender
Wont you make her mine tonight

Help me Help me make her heart discover
Just how much I really love her
Help me make her mine tonight

Oh, oh, oh, oh starbright since you know how much I need her
Can't you spare some light to lead her to my empty arms tonight

Repeat last verse

Oh starbrightCaptcha
Piosenkę Johnny Mathis Starbright przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Starbright, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Starbright. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Johnny Mathis Starbright w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.