American Girl


Well, she was an American girl,
Raised on promises
She couldn't help thinking that there was a little more to life
Somewhere else
After all it was a great big world
With lots of places to run to
And if she had to die
Tryin', she
Had one little promise she was gonna keep

Chorus:
Oh yeah, alright,
Take it easy, baby
Make it last all night
She was an American girl

Well, it was kind of cold that night,
She stood alone on the balcony
Yeah, she could hear the cars roll by,
Out on four forty one like
Waves crashing on the beach,
And for one des'rate moment there
He crept back in her memory
God, it's so painful when something that's so close
Is still so far out of reach

ChorusCaptcha
Piosenkę Jose Gonzales American Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke American Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki American Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jose Gonzales American Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.