Arms Of A Fool


Come on home to the arms of a fool
So many times you've told me that you love me
And just as many times I found out it's not true
So if you've had your fun and you still need someone
Come on home to the arms of a fool
My foolish eyes still cry when my ears believe a lie
And my foolish heart keeps sayin' I love you
So with your new flamed eyes and you're still burning with desire
Come on home to the arms of a fool
[ steel ]
Now even if I'm standing in for someone
It's all right because I'm standing next to you
You'll find an open door and I'll take you back once more
Come on home to the arms of a fool
My foolish eyes still cry
Come on home to the arms of a foolCaptcha
Piosenkę Jose Gonzales Arms Of A Fool przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Arms Of A Fool, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Arms Of A Fool. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jose Gonzales Arms Of A Fool w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.