Tekst piosenki Jose Gonzales: The Consequence Of Your Ignorance

The Consequence Of Your Ignorance


The weight of the world is about to fucking become, lighter by the hour, as I waste these
motherfuckers I don't need a scapegoat no fucking alibi, I had to murder them, every last
one of them they can putrify in my piss, I take no shit I fucking eat they were born to die I
was born to pulverize any time any place right fucking here right fucking now I'll beat it
through your thick skull I'll beat you to a fucking pulp you want a fucking war you got a
fucking war the only way around me is to go directly through me suffering the consequence
of your fucking ignorance you want to fucking know what drives my impulses to deliver a
lethal blow to this fucking world ignorance fuck humanity it's fucking mind-blowing all
you motherfuckers are my enemy Enemy the weight of the world is about to fucking
become lighter by the hour as I waste these motherfuckers they can putrify in my piss I take
no shit I fucking eat it they were born to die I was born to pulverize zero intelligence your
head is full of shit it opened it with my fist adrenaline in control pumping through my veins
I smash your fucking face [Repeat] I want your ass in agony suffering is mandatory what
comes around goes around you ain't talking shit now any time any place right fucking here
right fucking now I'll beat you to a fucking pulpCaptcha
Piosenkę Jose Gonzales The Consequence Of Your Ignorance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Consequence Of Your Ignorance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Consequence Of Your Ignorance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jose Gonzales The Consequence Of Your Ignorance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.