The Brothers Come to Egypt


(Narrator)

So back in Canaan the future looked rough
Jacob's family were finding it tough

(Brothers)

For the famine has caught us unprepared
We are thin
We are ill
We are getting scared
It's enough to make anyone weep
We are down to our very last sheep

(Reuben)

We will starve if we hang around here

(Zebulon)

But in Egypt there's food going spare

(Asher)

They've got corn
They've got meat
They've got fruit and drinks

(Dan)

And if we have the time
We could see the Sphinx

(Narrator)

So they finally decided to go
Off to Egypt to see brother Jo

So they all lay before Joseph's feet

(Brothers)

Mighty prince, give us something to eat

(Narrator)

Joseph found it a strain
Not to laugh because
Not a brother among them
Knew who he was

(Joseph)
I shall now take them all for a ride
After all they have tried fratricideCaptcha
Piosenkę Joseph The Brothers Come to Egypt przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Brothers Come to Egypt, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Brothers Come to Egypt. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joseph The Brothers Come to Egypt w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.