Who's The Thief


(Joseph)

Stop, you robbers-
Your little number's up
One of you has stolen
My precious golden cup

(Narrator)

Joseph started searching
Through his brothers' sacks
Everyone was nervous
No-one could relax

(Children)

Who's the thief?
Who's the thief?
Who's the thief?
Who's the thief?

(Narrator & Children)

Is it Reuben? No
Is it Simeon? No
Is it Napthali? No
Is it Dan? No
Is it Asher? No
Is it Isaachar? No
Is it Levi? No
Who's the man?
Is it Zebulon? No
Is it Gad? No
Is it Judah? No
Is it him?

(Children)

Could it be, could it be
Could it be, could it be
Could it be, could it be

(Narrator)

Could it possibly be Benjamin?

(Children)

Yes Yes Yes

(Joseph)

Benjamin, you nasty youth
Your crime has shocked me to the core
Never in my whole career
Have I encountered this before
Guards, seize him! Lock him in a cell
Throw the keys into the Nile as well

(Narrator)

Each of the brothers fell to his knees

(Brothers)
Show him some mercy, oh mighty one, please
He would not do that, he must have been framed
Jail us and beat us, we should blamedCaptcha
Piosenkę Joseph Who's The Thief przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Who's The Thief, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Who's The Thief. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joseph Who's The Thief w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.