Any Way You Want It


Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it

She loves to laugh
She loves to sing
She does everything
She loves to move
She loves to groove
She loves the lovin' things

Ooh, all night, all night
Oh, every night
So hold tight, hold tight
Ooh baby, hold tight

Oh, she said
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it
She said, Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it

I was alone
I never knew
What good love could do
Ooh, then we touched
Then we sang
About the lovin' things

Ooh, all night, all night
Oh, every night
So hold tight, hold tight
Ooh baby, hold tight

Oh, she said,
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it
She said, Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it

[break]

She said, Hold on
Hold on, hold on, hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on, baby

[break]

Oh, she said,
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it

Oh, she said,
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it

Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it

Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it

Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want itCaptcha
Piosenkę Journey Any Way You Want It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Any Way You Want It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Any Way You Want It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Journey Any Way You Want It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.