Maybe Its Just Love


Just like you I'm searching
Always looking past horizons
Not everytime I'm finding
What I want to lay my eyes on
I'm not always knowing
What I like to know
But here I am a-sittin'
With our favourite music on the radio

Sometimes I smile at what I'm touching
Just because it's there for me to feel
You know it doesn't really matter
If it's in my dreams
Or really real

I'm not always getting what I like to get
But if I keep on moving that's enough to get me set
'Cos everybody's wearing out their tongues just talking
I think they got nothing much better to do
They say you're looking for love and all
Somebody strong and dark and tall
Or maybe it's just love that's a-lookin' for you

Just like you I'm searching
Always looking past horizons
Not everytime I'm finding
What I wish to lay my eyes on
I'm not always knowing
What I like to know
But here I am a-sittin'
With our favourite music on the radio

'Cos everybody's wearing out their tongues just talking
I think they got nothing much better to do
They say you're looking for love and all
Somebody strong and dark and tall
But maybe it's just love that's a-lookin' for you

'Cos everybody's wearing out their tongues just talking
I think they got nothing much better to do
They say you're looking for love and all
Somebody strong and dark and tall
But maybe it's just love that's a-lookin' for you
Maybe it's just love that's a-lookin' for you
Oh maybe it's just love that's a-lookin' for youCaptcha
Piosenkę Justin Hayward Maybe Its Just Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Maybe Its Just Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Maybe Its Just Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Justin Hayward Maybe Its Just Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.