Troubadour


I was only a little boy, when I heard the call
Like a voice in the wilderness, that calls to us all
So I took to the gypsy life, in the city of love
And I walked with the troubadours
And flew with the doves
In the city of love

In the garden of paradise, I heard a voice sing
I can still feel the thrill of it, the chills it would bring
Far away in the western sky, over the sea
There's a land that we dream about, peaceful and free
Waiting for me

Hold my hand, let me take you there
Let's go walking in the morning
As time goes by, love will wash us clean
Let love bring to us our freedom
And we will sing of the heroes
And fly on the breeze
Love with the lovers of the world
Oh oh ohwe'll be free

In the dark of the mystic night, music is born
In the hands of the troubadour, the piper of dawn
And it's heard of a foreign shore, over the sea
In the land that we dream about, peaceful and free
Waiting for me

REPEAT CHORUS TWICECaptcha
Piosenkę Justin Hayward Troubadour przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Troubadour, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Troubadour. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Justin Hayward Troubadour w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.