Id Chase A Rainbow


Once I thought she really needed me
All those silly games were really hurting, too
For you I'd chase a rainbow
Last night when the moon was full
On the shore just me and you
And starry skies, gypsy eyes danced to the moon glow
And when I think about you the blues come down on me
Wish I could sleep without you
But sleep brings back the memories of falling in love
Now she's gone my skies are gray
Left my heart in memory and made me blue
For you I'd chase a rainbowCaptcha
Piosenkę Kalapana Id Chase A Rainbow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Id Chase A Rainbow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Id Chase A Rainbow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kalapana Id Chase A Rainbow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.