Army Of The Undead King


Under the moon
When nobody is around
Out from the castle, silent night
There's a fear in the men fear of the Wolf
Prisoners in their nightmares
There's no love in their heart
And no mercy In the well of their eyes
Army of the undead king, legend of the past,
Army of the undead king,from the dungeon in the mud,
Army of the undead king
Creatures ride into the blood
The undead king tyrannizes on
All the gates Of kaledon
But we fight again
Waiting for the black sun
The day of the crypts only we will win
For kaledon's gates
Army of the undead king, legend of the past,
Army of the undead king,from the dungeon in the mud,
Army of the undead kingCaptcha
Piosenkę Kaledon Army Of The Undead King przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Army Of The Undead King, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Army Of The Undead King. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kaledon Army Of The Undead King w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.