Desert Land Of Warriors


During the construction
Of the new big kingdom
King Antillius decided
To create a very big training valley
Valley for the knights
Valley for the horses
Shields for the heroes
Shields for the kings
Was the desert land of warriors, the land for the fighting
the Land for the heroes of the kingdom
When the darkness is falling, their spirits fly in the sky
of the land of warriors !
Antillius is prepared
to fight against the Jackal,
it is will of God
that the kingdom you return to shine
force for the knights
that run with the horses
Shields for the heroes
that defend the king
Was the desert land of warriors, land for the fighting
Land for the heroes of the kingdom
When the darkness is falling, their spirits fly in the sky
of the land of warriors !
Fighting until to the end of the darkness
this is a pact of blood
with the ground of Kaledon
Ground for the knights
ground for the horses
glory for the heroes
ascension for the king
Was the desert land of warriors, land for the fighting
Land for the heroes of the kingdom
When the darkness is falling, their spirits fly in the sky
of the land of warriors !
Desert land of Warriors !Captcha
Piosenkę Kaledon Desert Land Of Warriors przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Desert Land Of Warriors, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Desert Land Of Warriors. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kaledon Desert Land Of Warriors w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.