Fear Of Falling


On the list of hearts that have been broken,
It's not hard to find a place that bears my name
So I learned to leave every door unopened,
Certain all I'd find was just more of the same

I just lived my life,
Turned days to night,
But I didn't count on you

Now my fear of falling,
Is nowhere in me calling,
Telling me to run while I still can
Holding nothing back now,
Seems I have at last found,
Love that makes me want to give you all I am

For so long there was no hope to believe in,
Washed away with every tear I cried
But now my dreams are wide awake and breathing,
And I'm letting out all that I held inside

Now my fear of falling,
Is nowhere in me calling,
Telling me to run while I still can
Holding nothing back now,
Seems I have at last found,
Love that makes me want to give you all I am

Now my fear of falling,
Is nowhere in me calling,
Telling me to run while I still can
Holding nothing back now,
Seems I have at last found,
Love that makes me want to give you all I amCaptcha
Piosenkę Katherine Jenkins Fear Of Falling przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fear Of Falling, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fear Of Falling. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katherine Jenkins Fear Of Falling w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.