Love Never Dies


Who knows when love begins?
Who knows what makes it start?
One day it's simply there, a life inside your heart
It slips into your thoughts
It infiltrates your soul
It takes you by surprise, then siezes full control

Try to deny it, and try to protest
But love won't let you go, once you've been posessed

Love never dies, love never falters
Once it has spoken, love is yours
Love never fades, love never alters
Hearts may get broken, love endures
Hearts may get broken, love endures

And soon as you submit
Surrender flesh and bone
That love takes on a life much bigger than your own
It uses you at whim
And drives you to despair
And forces you to feel more joy than you can bear

Love gives you pleasure and love brings you pain
And yet, when both are gone, love will still remain

Love never dies, love never falters
Once it has spoken, love is yours
Love never fades, love never alters
Life may be fleeting

Love never dies, love will continue
Love keeps on beating when you're gone
Love never dies, once it is in you
Life may be fleeting, love lives on
Life may be fleeting, love lives onCaptcha
Piosenkę Katherine Jenkins Love Never Dies przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Never Dies, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Never Dies. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katherine Jenkins Love Never Dies w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.