Till There Was You


There were bells on a hill
But I never heard them ringing
No I never heard them at all
Till there was you

There were birds in the sky
But I never saw them winging
No I never saw them at all
Till there was you

Then there was music and wonderful roses
They tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew

There was love all around
But I never heard it singing
No I never heard it at all
Till there was you

No I never heard it at all
Till there was you

There was love all around
But I never heard it singing
No I never heard it at all
Till there was you

No I never heard it at all
Till there was youCaptcha
Piosenkę Katherine Jenkins Till There Was You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Till There Was You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Till There Was You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katherine Jenkins Till There Was You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.