Breakout


Every week's
The same
Stuck in school
So lame
My parents say
That I'm lazy
Getting up
At 8 is crazy

Tired of hearing
What to do
So unfair
So uncool

Days too long
And I'm holding on
Till I hear
The bell ring

Cuz it's
The time when
The time when

We're gonna breakout
Let the party start
We're gonna stay out
Gonna break
Some hearts

We're gonna dance
Till the dance floor
Falls apart
Uh, oh
All over again
We're gonna wake up
Everyone we know
We're gonna have
Some fun
Gonna loose control

Feels so good
To let go-oh-oh

Hangout
It's something
We like to do
With my friends
Every mess
Were into ha
These are
The lessons
That we chose
Not a book
Full of things
We'll never use

Days too long
And I'm holding on
Till I hear
The bell ring

Cuz it's
The time when
The time when

We're gonna breakout
Let the party start
We're gonna stay out
Gonna break some hearts
We're gonna dance till
The dance floor
Falls apart
Uh, oh
All over again
We're gonna wake up
Everyone we know
We're gonna have
Some fun
Gonna loose control

Feels so good
To let go-oh-oh

I wish it
Would never end
Spending time
With my friends
Oh, with my friends

Breakout
Let the party start
We're gonna stay out
Gonna break some hearts
We're gonna dance
Till the dance floor
Falls apart
Uh, oh
All over again
We're gonna wake up
Everyone we know
We're gonna have
Some fun
Gonna loose control

Feels so good
To let go

Breakout
Let the party start
We're gonna stay out
Gonna break some hearts
We're gonna dance
Till the dance floor
Falls apart
Uh, oh
All over again
We're gonna wake up
Everyone we know
We're gonna have
Some fun
Gonna loose control

Feels so good
To let go-oh-ohCaptcha
Piosenkę Katy Perry Breakout przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breakout, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breakout. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Perry Breakout w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.