E.T.


You're so hypnotizing
Could you be the devil? Could you be an angel?
Your touch magnetizing
Feels like I am floating, leaves my body glowing

They say be afraid
You're not like the others, futuristic lover
Different DNA
They don't understand you

You're from a whole other world
A different dimension
You open my eyes
And I'm ready to go, lead me into the light

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural
Extraterrestrial

You're so supersonic
Wanna feel your powers, stun me with your lasers
Your kiss is cosmic
Every move is magic

You're from a whole other world
A different dimension
You open my eyes
And I'm ready to go, lead me into the light

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural
Extraterrestrial

This is transcendental
On another level
Boy, you're my lucky star

I wanna walk on your wavelength
And be there when you vibrate
For you I'll risk it all

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural
Extraterrestrial, extraterrestrial, extraterrestrial

Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural
ExtraterrestrialCaptcha
Piosenkę Katy Perry E.T. przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke E.T., gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki E.T.. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Perry E.T. w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.