Faith Won't Fail


You could throw me
In the fire
And I won't be burned
For my faith
Is Your desire
And Your love endures

You could throw me
In the prison cell
Shackle me up
Against the rail
But time
And time again
My faith won't fail

[Chorus:]

For He'll prevail
In the midst of all
My trials
And tribulations
And He'll prevail
In the midst of all
My sin
And temptations
He'll prevail
When I fall
And He
Will pick me up
For time
And time again
My faith won't fail
Time and time again
My faith won't fail

You could cast me
In the lion's den
But they won't harm me
For Your grace
Surrounds me
And it sets me free

And I can walk
Upon the water
And I will not drown
For my eyes are
Set upon You
And no one
Can bring me down

For His angels
Surround me
And You've poured out
This blood covering
And I will walk
And not fail
For time
And time again
My faith won't fail
Time
And time again
My faith won't failCaptcha
Piosenkę Katy Perry Faith Won't Fail przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Faith Won't Fail, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Faith Won't Fail. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Perry Faith Won't Fail w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.