Hackensack


I used to know you when we were young
You were in all my dreams
We sat together in period one
Fridays at 8:15
Now I see face in the strangest places
Movies and magazines
I saw you talkin' to Christopher Walken
On my TV screen

I will wait for you
As long as I need to
And if you ever get back to Hackensack
I'll be here for you

I used to work in a record store
Now I work for my dad
Scraping the paint off of hard wood floors
The hours are pretty bad
Sometimes I wonder where you are
Probably in LA
That seems to be where everybody else ends up these days

I will wait for you
As long as I need to
And if you ever get back to Hackensack
I'll be here for you

I will wait for you
As long as I need to
And if you ever get back to Hackensack
I'll be here for you
If you ever get back to Hackensack
I'll be here for youCaptcha
Piosenkę Katy Perry Hackensack przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hackensack, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hackensack. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Perry Hackensack w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.