She Has No Time


You think your days are uneventful
And no one ever thinks about you
She goes her own way
She goes her own way
You think your days are ordinary
And no one ever thinks about you
But we're all the same
And she can hardly breathe without you

She says she has no time
For you now
She says she has no time

Think about the lonely people
Then think about the day she found you
Or lie to yourself
And see it all dissolve around you

She says she has no time
For you now
She says she has no time
For you now
She says she has no time

Lonely people tumble downwards
My heart opens to you
When she says

She says she has no time
For you now
She says she has no time
For you now
She says she has no timeCaptcha
Piosenkę KEANE She Has No Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Has No Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Has No Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę KEANE She Has No Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.