The Alcohol Diary


All for the sake of healing
She went back on everything
She stood for
Fell apart to the
Acts that she abhors
A night of regrets
Finish a lie with "I love You"
What a heartless thing to do
In the hands of another

Who have you Become?
Stranger
I taste the poison on your lips
eating through me it kills
Slowly
Breaking
Down months of strength
And memories
We built together
So high, so strong
You single handedly destroyed everything we ever were
Everything we were to become

A false commitment
I so strongly believed
Pretending you were someone you
Never were meant to be
You've gone to far
There Is no going back
Declare your independence
I should've listened

I was warned of the pain you'd
Cause
I knew what you were capable of
Blame me
Blame me for trying

Who have you become?
Stranger
I taste their poison on your lips
Eating through me it kills
Slowly
Breaking
Down months of strength
And memories
We built together
So high, so strong
You single handedly destroyed everything we ever were
Everything we were to becomeCaptcha
Piosenkę Keepsake The Alcohol Diary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Alcohol Diary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Alcohol Diary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Keepsake The Alcohol Diary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.