The Last Time


I've travelled across the universe
On wings of golden light
The lady of the mountain
Brought me comfort in the night
But the love I really need
Is further from my sight
It is yours
Oh tell my lover
I'm coming home

For the last time

I have seen the children playing
As I watched the sun go down
I've shared their games
And sung their songs
And helped their world go round

And although I know enough of life
To tie up my own shoes
I still need you
Oh tell my lover
I'm coming home
For the last time
Oh tell my lover
I'm coming home
For the last timeCaptcha
Piosenkę Ken Hensley The Last Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Last Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Last Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ken Hensley The Last Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.