Running Up That Hill


It doesn't hurt me
Do you want fee how it feels
Do you want to know: know that
It doesn't hurt me
Do you want to hear 'bout the deal
That I'm making
You and me,
CHORUS
And if I only could
I'd make a deal with God
And get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
Be running up that building
If I only could oh
You don't want to hurt me
But see how deep the bullet lies
Unaware I'm tearing you asunder
Ooh there is thunder in our hearts
Is there so much hate for the ones we love
Tell me we both matter don't we
You
You and me
You and me won't be unhappy
And if I only could
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
Be running up that building
If I only could oh
You
You and me
You and me won't be unhappy
C'mon baby c'mon darling
Let me steal this moment from you now
Come on angel, c'mon, c'mon darling
Let's exchange the experience oh
And if only I could
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
With no problems
And if I only could
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road-acapoCaptcha
Piosenkę Kiki Dee Running Up That Hill przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Running Up That Hill, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Running Up That Hill. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kiki Dee Running Up That Hill w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.