Land of Milk and Honey


Land of - better change your tune now
Milk and - oh so negative
Honey - and we're so content now
Land of - Land of Milk and Honey

And you never even know when it's standing right before you
'Cos always watching the detective film about
How it's not on 93rd Street always misses golden opportunities

Land of - better change your tune now
Milk and - oh so negative
Honey - and we're so content now
Land of - Land of Milk and Honey

One up three to go, all the hidden motives
Like daytime airplay - hah- cocktail Saturday
And the silver disc upon the wall means success
So they tell me

Land of - better change your tune now
Milk and - oh so negative
Honey - and we're so content now
Land of - Land of Milk and Honey

Change the tune now, sales go dwindle
Change the subject next new single
Change the tune now, sales go dwindle
Change the subject next new single

Land of Milk and Honey
Land of - Milk and Honey
Land ofCaptcha
Piosenkę Killing Joke Land of Milk and Honey przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Land of Milk and Honey, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Land of Milk and Honey. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Killing Joke Land of Milk and Honey w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.