Miss You Tonight


(Kim Carnes)

Look at me now
I'm the lucky one
Runnin' everywhere
Envy of someone
Thought I'd call you tonight
Just for the fun
Only takes a dime
Lord knows I've got the time

I miss you tonight
Oh babe
I miss you tonight
Oh babe

Someone said
You got a new romance
And when you hold her
Do you think ever of me
Do you hold her close
Like you held me
When we danced
Do you think of me
Do your ever think of me

I miss you tonightTonight

Oh babe
I miss you tonight

What good is love
If it only breaks you heart
And all of the things
I wanted to say
Get lost now that you're gone
I just called to hear your voice
To see if you've changed you mind
I just have to say
That I miss you babe

I miss you tonight
Oh babe
I miss you tonightCaptcha
Piosenkę Kim Carnes Miss You Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Miss You Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Miss You Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kim Carnes Miss You Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.