Voices From The Past


Stay Away, Molly's Soul Keeps Returning
Every Night To The Attic Shrine

Never Alone, Living Dolls Out Of Nowhere
Crying Out: "Mommy Why"

The House Is Forver Haunted
Nothing You Can Do
Molly Is Living There With Her Dolls
And They Are ALiveWait And See

[Solo: Mike]

Stay Away, Mrs Jane, Molly's Mother
Slowly WentInsane

The House Is Forver Haunted
Nothing You Can Do
Molly Is Living There With Her Dolls
And They Are AliveWait And See

[Solo: Andy]

"MommyMommy"
I'll Destroy YouCaptcha
Piosenkę King Diamond Voices From The Past przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Voices From The Past, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Voices From The Past. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę King Diamond Voices From The Past w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.