California


Looking around
At the house through her hand
Falling apart
As the walls turn to sand

She's waiting
Taking the bait
Of a beautiful escape
Wasting away
On a perfect sunny day in California

Facing the door
As she slips through a crack
She smiles in the dark
Cause she ain't coming back

She's waiting
Taking the bait
Of a beautiful escape
She's killing mistakes
On a perfect sunny day in California

Taking the bait
Of a beautiful escape
Wasting away
On a perfect sunny day in CaliforniaCaptcha
Piosenkę Kip Winger California przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke California, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki California. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kip Winger California w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.