Agreement


Watching the world
>From our window of life
Can we see all there is
That is real
That is right
To the distance so far
>From our true understanding
Making us want more
Making us see less
The fire
Making me clean
Making me fly
Spinning me 'round
Spinning me 'round
The fire within your eyes
This mystic time
I've known before
Once before
The flame within my heart
Agreements made
Are now realized
Like before
Agreements of Trust
Agreements of Faith
Agreements of Truth
Agreements of Liberty
Speaking of worlds
Driven far far apart
How the (industry) innocence
Crushes the nature of things
To the point that we lose
All we're trying to gain
Making us want more
Making us see less
The fire
Making us clean
Making us fly
Spinning us 'round
Spinning us 'round
The fire within your eyes
This mystic time
I've known before
Once before
The flame within my heart
Agreements made
Are now realized
Like before
Agreements of Trust
Agreements of Faith
Agreements of Truth
Agreements of Liberty
The fire
Making us clean
Making us fly
Spinning us 'round
Spinning us 'round
The (fire) flame
Making us clean (dream)
Making me fly
Spinning me 'round
Spinning me 'round
Agreements of Trust
Agreements of Faith
Agreements of Truth
Agreements of Love
Agreements of Liberty
Agreements set you free
"Under the Power of Love" {Must be a Huey Lewis song rejected for the
Disney movie "Under the Sea"}
Ok, there's one more

John Voesten JrCaptcha
Piosenkę Kitaro Agreement przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Agreement, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Agreement. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kitaro Agreement w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.