Island Of Life


She sees me
She understands
She helps
With all of my fears
When we stand together for life
Who will hold a child
In her arms
She reaches out
So many friends
Who seek to live this world
When we stand together for life
She will hold a child
In her arms
Chorus:
Without woman
Earth would fade and die
Without woman
Who am I
Who am I
On this Island of Faith
Who am I
On this Island of Life
You are the Sea
You are the Sky
You are the Ocean
I am the Earth
I am the Island of your Love
She listens
Se understands
For those searching for truth
We will stand together for life
We will hold a child
In our arms
Chorus
She sees me
She understands
She helps
With all of my fears
When we stand together for life
She will hold a child
In her arms
Chorus
Dreams are the understanding of life
Dreams are the understanding of love

John Voesten JrCaptcha
Piosenkę Kitaro Island Of Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Island Of Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Island Of Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kitaro Island Of Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.