Lonely Side Of Town


You're uptown tonight where all the bright lights glow
Where all the honky tonks with wine and music flow
And I've been walking with these blues since then down
Looking for you on the lonely side of town
I can see the lights of town from where I stand
Now I know you're having fun and holding hand
I knew tonight when you never came around
That you had left me on the lonely side of town
[ steel - fiddle ]
Thought the life they live up there has lured your heart
To where they dance and slip around till after dark
Now the wild life and the pretty girls you found
And you left me on the lonely side of town
I wish I could be uptown with you tonight
For I'm afraid that you found someone new you like
Now I don't want to give away my wedding gown and be left on the lonely side of townCaptcha
Piosenkę Kitty Wells Lonely Side Of Town przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lonely Side Of Town, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lonely Side Of Town. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kitty Wells Lonely Side Of Town w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.