Make Up Your Mind


If you'd make up your mind
Quit triflin' all the time
If you'd make up your mind, I still love you

If you'd quit foolin' around
And be the guy I thought I found
I'd love you if you'd just make up your mind

Go settle down
And quit your triflin' ways
'Cause the buggarman's gonna get you one of these days

If you'd just settle down
You'd be the sweetest guy in town
I'd love you if you'd just make up your mind

If you'd make up your mind
Quit flirtin' all the time
If you'd make up your mind, I still want you

If you'd quit seein' the town
And ev'ry girl that's hangin' around
I'd love you if you'd just make up your mind

Go settle down
And quit your triflin' ways
'Cause the buggarman's gonna get you one of these days

If you'd just settle down
You'd be the sweetest guy in town
I'd love you if you'd just make up your mindCaptcha
Piosenkę Kitty Wells Make Up Your Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Make Up Your Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Make Up Your Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kitty Wells Make Up Your Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.