Got the Life


Hate, something, sometime, someway, something kick off the front
floor
Mine? Something, inside
I'll never ever follow
So give me some thing that is for real
I'll never ever follow
Get your boogie on
Hate, something, someway, each day, feeling ripped off again now
Why? This shit inside
Now everyone will follow
So give me noth ing just feel
And now the sheep will follow
God hates me, the more I see the light, he wants to see
God told me, I've already got the life, oh I say
God hates me, the more I see the light, he wants to see
God told me, I've already got the life, oh I say
Each day I can feel it swallow, inside something they took from me
I don't feel your deathly ways
Each day i feel so hollow, inside I was beating me,
You will never see, so come dance with me
Dance with me
Rumbiddieboo
Rum bum dee dum dee bum diddie doo
ME!
God hates me, the more I see the light, he wants to see
God told me, I've already got the life, oh I say
God hates me, the more I see the light, he wants to see
God told me, I've already got the life, oh I say
Got the life
Got the lifeCaptcha
Piosenkę Korn Got the Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Got the Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Got the Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Korn Got the Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.