Knowledge And Wisdom


[Music & lyrics: Kotipelto]

For thousands of years he's been guarding alone and
gazing towards the east
Noble and calm through night and day on the sand lies
the beast
Under his paw all the secrets of mankind can be found
A rock-cut temple and a tunnel leading to a lake
underground
There I roam forever

Why don't you listen to what I have to say tonight
I want to tell you about the things I have seen in the
past
The knowledge and wisdom that I have gained in my life
All the secrets I've been keeping can't be learnt so
fast

Some legends claim the existence of a secret corridor
But it's well hidden, nobody can ever find the door
In a secret temple there were ceremonies held every
night
Praying for the god to defeat all evil and bring back
the light
And I roam forever

Why don't you listen to what I have to say tonight
I want to tell you about the things I have seen in the
past
The knowledge and wisdom that I have gained in my life
All the secrets I've been keeping can't be learnt so
fastCaptcha
Piosenkę Kotipelto Knowledge And Wisdom przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Knowledge And Wisdom, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Knowledge And Wisdom. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kotipelto Knowledge And Wisdom w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.