Let It Rain


I have given, I have given
And got none
Still I'm driven by something I can't explain
It's not a cross, it is a choice
I cannot help but to hear his voice
I only wish that I could listen without shame
CHORUS
Let it rain
Let it rain on me
Let it rain, oh let it rain
Let it rain on me
I have been a witness to a perfect crime
I wipe the grin off of my face to hide the blame
It isn't worth the tears you cry to have a perfect alibi
Now I'm beaten at the hand of my own game
CHORUS
It isn't easy ot be kinda
With all these demons in my mind
I only hope one day I'll come clean
CHORUS
Let it rain
let it rain on me
Let it rain, oh let it rain
Let it rain on me
Come take my hand
We can walk in to the light
And without fear
We can see through the darkest night
CHORUS repeatCaptcha
Piosenkę Kristen Hall Let It Rain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let It Rain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let It Rain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kristen Hall Let It Rain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.