Like You


Excuse me, a doormat is good honest work
Only the bored and the wicked rich don't know that
Excuse me, you poor man, let's skip this town
Who me? Oh man, was that out loud?
Ow Whoa, I'm on my own here
You know, the devil may care
You make this groovy, you make me laugh
You make me woozy, a wet doormat
It wasn't like that
You nature lover, you country punk
You bowl me over, and I'm not that drunk
You're one in a million, you're one in two
You're not like women, and I'm not like you
I'm not like you, I'm not like you
Your spell is broken but I'm still here
Your mouth is open, guess I don't care
You make this groovy, you make me laugh
You make me woozy, a wet doormat
You're one in a million, you're one in two
You're not like women, and I'm not like you
I'm not like you, I'm not like youCaptcha
Piosenkę Kristin Hersh Like You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Like You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Like You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kristin Hersh Like You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.