Tuesday Night


When you sleep you tell me off
I told you once before
I can't resist you
When I sleep I build you up
I make you king of here
I can't resist you
I can't wait
I'll suck down another water
While I wait
I watch the clock turn blue
And think of you while I wait
I can't wait
The moon shines through my dress
And through my glass
I promise not to drink
Until you're home
I can't wait
The moon pales even when
I thinks it holds the face
Of the clock I watch for you
While I wait
I can't waitCaptcha
Piosenkę Kristin Hersh Tuesday Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tuesday Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tuesday Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kristin Hersh Tuesday Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.