Breathe


See my eyes
They carry your reflection
Watch my lips
They whisper the words you taught me to
I am your mirror
I have been since time began
When you need power
I am your satisfaction
Whoa whoa whoa whoa
And when you breathe on me
I go misty

Can you find the hook on which I?m hung
Would you let me down
When I work my fingers to the bone
Carry burdens that are not my own
Do you share the load
Oh no my man
I?m just a mirror
To help you see yourself a little clearer
Oh oh oh oh
But when you breathe on me
I go mistyCaptcha
Piosenkę Kristine W. Breathe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breathe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breathe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kristine W. Breathe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.