Fuer Einen Augenblick


For A Moment
Die Zukunft hat begonnen/ The future has just started/
Das Warten ist vorbei/ our waiting time has passed/
Wir haben Zeit gewonnen/ we've gained a little moment/
Fuer einen Augenblick/ who knows if it will last/
Nur jetzt, nur heute/ Just now, at present/
Es zaehlt Entschlossenheit/ what counts is to be firm/
Wir haben lang gewartet/ a long time we have waited/
Und stehen schon bereit and long to take the stern
Musik: Engler
Text: DoerperCaptcha
Piosenkę Krupps Fuer Einen Augenblick przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fuer Einen Augenblick, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fuer Einen Augenblick. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Krupps Fuer Einen Augenblick w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.