Heart Full Of Soul


Thinking one thought only
where is she tell me where
And if she says to you
she doesn't love me
just give her my message
tell her of my plea

And I know if she had me back again
well I would never make her sad
I've gotta heart full of soul
Sick at heart and lonely,
deep in dark despair

She's been gone such a long time
longer than I can bear
but if she says she wants me
tell her that I'll be there
And if she says to you
she doesn't love me
just give her my message
tell her of my plea

And I know if she had me back again
well I would never make her sad
I've gotta heart full of soul
Sick at heart and lonely,
deep in dark despairCaptcha
Piosenkę L.A. Guns Heart Full Of Soul przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heart Full Of Soul, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heart Full Of Soul. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę L.A. Guns Heart Full Of Soul w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.