Snake Eyes Boogie


Fire bomb Sally shook my goose
Old one - eyed Jack cut me loose
I've dot southern moonshine in my veins
I'm gonna break that bank again
Jokers, jacks, queens of hearts
Fortune lies within these cards
Stakes are high, theres much to win
Reckless pleasure ain't a sin
So I blow the dice and make a wish
Dame luck made no promises
I roll 'em good, I roll 'em fast
This Irish luck is gonna last
They'd all like to see me dead
But I just stayed one step ahead
Three bad sixes and a four
And I'll be off this killing floor
Shake, rock and roll 'em baby
Roll those dice
Shake, rock and roll 'em baby
Snake eyes make me shake
The devil, he's a gentleman
We cut a deal in old Japan
A thousand sobs on the red
And take a bottle up to bed
The odds are good I make a break
Don't look back or hesitate
Three bad sixes and a four
And I'll be off this killing floor
Shake, rock and roll 'em baby
Roll those dice
Shake, rock and roll 'em baby
Snake eyes make me shakeCaptcha
Piosenkę L.A. Guns Snake Eyes Boogie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Snake Eyes Boogie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Snake Eyes Boogie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę L.A. Guns Snake Eyes Boogie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.