As The World Falls Down


There's such a sad love
Deep in your eyes, a kind of pale jewel
Opened and closed within your eyes
I'll place the sky within your eyes

There's such a fooled heart
Beating so fast in search of new dreams
A love that will last within your heart
I'll place the moon within your heart

As the pain sweeps through
Makes no sense for you
Every thrill he's caused
Wasn't too much fun at all
But I'll be there for you
As the world falls down

Falling
(As the world) Falling down
Falling in love

I'll paint you mornings of gold
I'll spin you Valentine evenings
Though we're strangers till now
We're choosing the path between the stars
I'll leave my love between the stars

As the pain sweeps through
Makes no sense for you
Every thrill he's caused
Wasn't too much fun at all
But I'll be there for you
As the world falls down

As the world falls downCaptcha
Piosenkę Labyrinth As The World Falls Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke As The World Falls Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki As The World Falls Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth As The World Falls Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.