Crossroads


Now I'm on my way
Livin' in a state of mind
Out of time

Sun is shining high
I've been driving my car fast
Since last night

Another crossroad and another choice
Road sign tells 6 miles to nowhere

No more fear to reach 'nowhere'
Am I insane?
No more reason to remain
Tied up in this reality

Maybe I am out of space
But it's better to stay away, than live today

I saw that fire that burns fed by innocent lives
I've had enough

The road is straight, I cannot see the end
But 6 miles now are almost done

No more fear to reach 'nowhere'
Am I insane?
No more reason to remain
Tied up in chains

No more fear to reach 'nowhere'
Am I insane?
No more reason to remain
Tied up in this realityCaptcha
Piosenkę Labyrinth Crossroads przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crossroads, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crossroads. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth Crossroads w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.