Tekst piosenki Landau James E.f: Terrorize Your Little Brother

Terrorize Your Little Brother


(Sung to the tune of "Deck the Halls")
Terrorize your little brother,
Fa la la la la, la la la la
He's the one to gag and smother,
Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha
Kill him by asphyxiation,
Egh-egh-egh, egh-egh-egh, ech-ech-echh,
Then go give him constipation,
Uhng-uhng-uhng-uhng-uhngg, euh-euh-euh-eeeeeough
With gags and coughs and violent sneezes,
Ugh-ugh-ugh-ah-choo, ah-kheeeeew, ah-choo!
He'll catch many weird diseases,
Ugh-ugh-ugh-ah-choo, ah-kheeeeew, ah-choo!
Destroy his pupil and his iris,
Fa la la, la la la, la la la
He'll catch some rare deadly virus,
Fa la la la la, ah-choo, ah-choo!
Then remove his other cornea,
Aah! Aah! Aah! Aah! Aah! Aah! Aah! Aah! Aah!
And kick him way out of the state of California,
Wha-wha-wha-wha-whack! Ta - ran - ta - ra!
Watch his giant melanoma,
Fa la la, la la la, la la la
Soon progress to carcinoma,
Fa la la la la, la la la la
As a final means of torture,
Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha
Play a spiritual harming sorcerer,
Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha
But beware, it may be fatal,
Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah-aaaahhhhhhh!
He'll begin
Life again
In the devil's cradle,
Hee-hee-hee-hee-hee, hee-hee-ha-ha!
Watch his afterlife infernal,
Fa la la la la, la la la la
As he writhes in pain eternal,
Fa la la la la, la la la la
I'll jump for joy, as I am free now,
Fa la la, ha ha ha, yay, yippaa!
No longer shall he bother me now,
Fa la la la la, la la la laCaptcha
Piosenkę Landau James E.f Terrorize Your Little Brother przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Terrorize Your Little Brother, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Terrorize Your Little Brother. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Landau James E.f Terrorize Your Little Brother w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.