Always And Always


Always and always I'll go on adoring
The glory and wonder of you,
Always and always my love will go soaring
To heaven far under the blue
Life is strange and ever changing,
Doesn't make reason or rhyme,
But thru all the centuries time endures,
Darling, we'll be together forever and ever for
Always and always I'm yoursCaptcha
Piosenkę Larry Clinton Always And Always przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Always And Always, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Always And Always. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Larry Clinton Always And Always w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.