Heart And Soul


Heart and soul, I fell in love with you
Heart and soul, the way a fool would do, madly
Because you held me tight
And stole a kiss in the night

Heart and soul, I begged to be adored
Lost control, and tumbled overboard, gladly
That magic night we kissed
There in the moon mist

Oh! but your lips were thrilling, much too thrilling
Never before were mine so strangely willing

But now I see, what one embrace can do
Look at me, it's got me loving you madly
That little kiss you stole
Held all my heart and soulCaptcha
Piosenkę Larry Clinton Heart And Soul przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heart And Soul, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heart And Soul. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Larry Clinton Heart And Soul w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.