I Married An Angel


Have you heard, I married an angel,
I'm sure that the change'll be awfully good for me
Have you heard, an angel I married
To heaven's she's carried this fellow with a kiss
She is sweet and gentle, so it isn't strange,
When I'm sentimental, she loves me like an angel
Now you've heard, I married an angel
This beautiful change'll be awfully good for meCaptcha
Piosenkę Larry Clinton I Married An Angel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Married An Angel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Married An Angel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Larry Clinton I Married An Angel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.