My Reverie


Our love
Is a dream, but in my reverie
I can see that this love was meant for me
Only a poor fool
Never schooled in the whirlpool
Of romance could be so cruel
As you are to me
My dreams are as worthless as tin to me
Without you life will never begin to be
So love me
As I love you in my reverie
Make my dream a reality
Let's dispense with formality
Come to me in my reverieCaptcha
Piosenkę Larry Clinton My Reverie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Reverie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Reverie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Larry Clinton My Reverie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.